Gazelle Icon

Amseroedd Agor a Ffioedd

Screenshot 2022-03-25 105246_edited_edited_edited.png
Screenshot 2022-03-25 111904_edited.png
Bird Icon

Mwy o wybodaeth

** Mae gan bob plentyn yng Nghymru hawl i gael cyllid gan Lywodraeth Cymru am 2 awr y dydd o'r tymor yn dilyn ei 3ydd Pen-blwydd ymlaen. Gallwch wneud cais am 20 awr o ofal plant ychwanegol yma.

 

** Nid yw'r sesiwn ginio yn cynnwys bwyd, mae croeso i chi ddarparu cinio iach wedi'i becynnu neu gallwn archebu bwyd poeth o gegin yr ysgol. Pris y cinio ysgol yw £ 2.50 ac mae'n daladwy ar wahân. Mae'r prisiau ar gyfer clwb brecwast, bore, prynhawn ac ar ôl ysgol yn cynnwys byrbryd iach a dewis o ddwr neu laeth i'w yfed.

11.jpg