Cysylltwch

Falling Star Icon

Gofynnwch i Ni Unrhyw beth

Estyn allan

Diolch am gyflwyno!

Amseroedd Agoriadol

Llun - Gwener
Amser Tymor

 

Mae mwy o wybodaeth am ein hamseroedd agor i'w gweld yma.
 

Squirrel

Ymweld â Ni

Y Caban

Ysgol Gynradd

Penrhyncoch

Aberystwyth

SY23 3EH
cmtrefeurig@gmail.com
 

Ffon: 07527 035190
 

Diddordeb?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mynegi eich diddordeb, llenwch ffurflen mynegi diddordeb isod:

 

 

 

Dychwelwch ffurflenni wedi'u llenwi trwy e-bost neu'r post.

* Sylwch: Mae Cylch Meithrin gyferbyn ag ystâd Ger-Y-Llan. *