Amdanom ni

Mae'ch Plentyn Mewn Dwylo Da

Rydym yn feithrinfa ganolig o Gymru sydd wedi'i lleoli ar dir ysgol gynradd Penrhyncoch.

Rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau a fydd yn galluogi'ch plentyn i ddysgu a chwarae mewn ystafell ddiogel, hwyliog. amgylchedd cyfeillgar a hapus sy'n ceisio datblygu a hyrwyddo annibyniaeth a hyder.

Ein horiau agor ar gyfer meithrin yw 8.15 - 3.30 ar gyfer plant 2-4 oed. Ein clwb ar ôl ysgol 3.30 - 6pm ar gyfer plant 3 - 11 oed. Y ddau amser tymor agored yn unig.

Mae ein hadeilad yn gaban pren pwrpasol a ariannwyd gan gyngor y Loteri Genedlaethol a Ceredigion ac mae wedi bod yn gartref i ni ers mis Tachwedd 2013 ar ôl symud o neuadd y pentref, lle cafodd ei sefydlu gyntaf yn y 1970au.

Mae'r Caban yn darparu caban ysgafn, llachar. man agored sydd wedi'i rannu'n amrywiol feysydd dysgu.

 

Darperir ein haddysg a'n gofal plant o dan y rhaglen Cyfnod Sylfaen.

 

Mae ein safonau wedi'u gosod yn uchel gyda'n staff proffesiynol, hyfforddedig, profiadol a chymwynasgar.

Rydym yn derbyn y mwyafrif o dalebau / cynlluniau. Rydym wedi ein cofrestru i dderbyn gofal plant di-dreth a'r Cynnig Gofal Plant i Gymru.

2.jpg