10_edited.jpg

Croeso i

Cylch Meithrin Trefeurig

Chwarae. Dysgu. Tyfu.

Cyfle i'ch plentyn:

Gazelle Icon

Rhyngweithio 

Cymdeithasu a gwneud ffrindiau bach newydd.

Bird Icon

Chwarae Cadarnhaol

Dysgu trwy chwarae mewn awyrgylch positif, cyfeillgar a Chymreig.

Whale Icon

Gwrando a Dysgu

Dysgu caneuon Cymraeg a gwrando ar storiau.

hedgehog.png
Hedgehog Icon

Taith Gymreig

Dechrau ar ei daith trwy addysg Gymraeg 

3.jpg

Croeso i Bawb

Starfish Icon

Mae'r Cylch Meithrin yn lle gwych i'ch plentyn chwarae a datblygu yng nghwmni plant eraill, mewn awyrgylch cyfeillgar a Chymreig.

Starfish Icon